HỢP TÁC XÃ TRẦU VÀNG

ĐT: 035 783 04 33

GIỚI THIỆU


Giới thiệu Trầu Vàng

Trầu Vị Thủy là Trầu Vàng, hương vị cay nồng được nhiều người ưa thích, chỉ có vùng Vị Thủy nước ngọt ven sông Hậu này trồng trầu mới đậm đà, ăn mới ngon, thắm môi, đỏ miệng.

Hoạt động

báo chí viết về Trầu Vàng